ลูกค้าที่ติดต่อมายังบริษัท จากการพบเห็นโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ แผ่นพับ
ลูกค้าจากอินเตอร์เน็ต
ลูกค้าเก่าที่มีการใช้บริการหมุนเวียนอยู่เสมอ และมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด
ลูกค้าที่ทำหน้าที่ติดต่อเป็นตัวแทนจัดหาบริการต่าง ๆ หรือมีกลุ่มลูกค้าของตนเองอยู่แล้ว เช่น
บริษัทท่องเที่ยว, โรงแรมหรือรีสอร์ทต่างๆ , ตัวแทนจำหน่าย เป็นต้น
ลูกค้าจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ
ลูกค้าจากบริษัท องค์กร และ รัฐวิสาหกิจ ทั้งในภาครัฐและเอกชน
ลูกค้าจาก มหาวิทยาลัย โรงเรียน สถาบันการศึกษา
ท่องเที่ยวต่างประเทศ , เที่ยวในประเทศ , ทัวร์กรุ๊ปเหมา , รับจัดสัมนา , รับจองโรงแรม
CALL CENTER :  02-991 6635 , 081-8223394 
Copyright @ 2012 CarnivalTravel.co.th All Rights Reserved.